Cesty
Moja Amerika
Indická skúsenosť
Vtedy v Kanade
Za Moo v Nórsku
Mechiko
Naša Amerika
Kolumbia
Do štátov som sa prvýkrát vybral v lete 2000 a potom sa ešte podarilo aj v rokoch 2001 a 2002. Cestovalo sa hodne ale akosi sa mi to stále nepodarilo zdokumentovať, a možno k tomu ani tak skoro nedôjde. Preto pripájam odkaz na stránky kde sa aspon čo to o našom cestovani po štátoch dočítate.

Juhozápad USA 2002 očami Mareka Laca.
... anywhere I roam where I lay my head is home